1.    Prywatny żłobek "Liliputki" jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia.
2.    Siedziba prywatnego żłobka "Liliputki" mieści się w Luboniu-Lasku przy ulicy Kasztelańskiej 5.
3.    Żłobek funkcjonuje przez cały rok.
- Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 -17.00.
- Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
- Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość przebywania w żłobku dłużej za dodatkową opłatą.
- Opłata dodatkowa wynosi 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku i płatna jest przy odbiorze dziecka.
- Zapewniamy opiekę weekendową opłata wynosi 10 zł za 1 godzinę oraz opiekę całodobową opłata wynosi 100 zł. płatna przy odbiorze dziecka.
4.    Żłobek czynny jest cały rok od poniedziałku do piątku.
- Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30.
5.    Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe.
- Nieobecność dziecka spowodowana chorobą spowoduje odliczenie od kwoty czesnego kwoty za wyżywienie.
6.    Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wpłacenie jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 100 zł.(NWW)
- Czesne za pobyt dziecka w żłobku za jeden miesiąc wynosi 700 zł. z wyżywieniem i środkami pielęgnacyjnymi (bez pieluch).
- Termin płatności za żłobek to 10 dzień każdego miesiąca.
7.    Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:
- całodzienne wyżywienie
- zabiegi opiekuńczo - pielęgnacyjne
- zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
- udzielenie doraźnej pomocy medycznej (1 raz w miesiącu wizyta pielęgniarki)
Opieka i zajęcia dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka.
8.    W żłobku każde dziecko posiada własną odzież na zmianę.
9.    Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców i opiekunów prawnych, albo przez osoby przez Nich upoważnione.
Dzieci mogą być odbierane przez osoby Inne wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez opiekuna prawnego.
10.    Plan dnia:
6.30 - 8.30 - schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
8.30 - 9.00 - czynności higieniczne, śniadanie
9.00 - 11.00 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sali lub ogródku
11.00 - 11.30 - czynności higieniczne, obiad
11.30 - spotkanie z bajkami - czytanie dzieciom
12.00 - 14.00 - odpoczynek
14.00 - 14.30 - czynności higieniczne, obiad
14.30 - 15.30 - swobodna zabawa
15.30 - 16.00 - czynności higieniczne, podwieczorek
16.00 - 17.00 - zabawa, oczekiwanie na rodziców

1.  Prywatny żłobek "Liliputki" jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia.
2.  Siedziba prywatnego żłobka "Liliputki" mieści się w Luboniu-Lasku przy ulicy Kasztelańskiej 5.
3.  Żłobek funkcjonuje przez cały rok.
- Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 -17.00.
- Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
- Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość przebywania w żłobku dłużej za dodatkową opłatą.
- Opłata dodatkowa wynosi 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku i płatna jest przy odbiorze dziecka.
- Zapewniamy opiekę weekendową opłata wynosi 10 zł za 1 godzinę oraz opiekę całodobową opłata wynosi 100 zł. płatna przy odbiorze dziecka.
4.  Żłobek czynny jest cały rok od poniedziałku do piątku.
- Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30.
5.  Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe.
- Nieobecność dziecka spowodowana chorobą spowoduje odliczenie od kwoty czesnego kwoty za wyżywienie.
6.  Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wpłacenie jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 100 zł.(NWW)
- Czesne za pobyt dziecka w żłobku za jeden miesiąc wynosi 650 zł. z wyżywieniem i środkami pielęgnacyjnymi (bez pieluch).
- Termin płatności za żłobek to 10 dzień każdego miesiąca.
7.  Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:
- całodzienne wyżywienie
- zabiegi opiekuńczo - pielęgnacyjne
- zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
- udzielenie doraźnej pomocy medycznej (1 raz w miesiącu wizyta pielęgniarki)
Opieka i zajęcia dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka.
8.  W żłobku każde dziecko posiada własną odzież na zmianę.
9.  Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców i opiekunów prawnych, albo przez osoby przez Nich upoważnione.
Dzieci mogą być odbierane przez osoby Inne wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez opiekuna prawnego.
10.  Plan dnia:
6.30 - 8.30 - schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
8.30 - 9.00 - czynności higieniczne, śniadanie
9.00 - 11.00 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sali lub ogródku
11.00 - 11.30 - czynności higieniczne, obiad
11.30 - spotkanie z bajkami - czytanie dzieciom
12.00 - 14.00 - odpoczynek
14.00 - 14.30 - czynności higieniczne, obiad
14.30 - 15.30 - swobodna zabawa
15.30 - 16.00 - czynności higieniczne, podwieczorek
16.00 - 17.00 - zabawa, oczekiwanie na rodziców