W naszym żłobku zapewnimy dziecku:

 • Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno - wychowawczą
 • Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia edukacyjne i artystyczne
 • Indywidualną opiekę dostosowaną do własnego tempa rozwoju
 • Opiekę dzienną, całodobową i weekendową

 Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:

 • Całodzienne wyżywienie
 • Zabiegi opiekuńczo - pielęgnacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
 • Udzielenie doraźnej pomocy medycznej (jeden raz w miesiącu wizyta pielęgniarki)
 • Opieka i zajęcia dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka

 Cennik:

 • Jednorazowa bezzwrotna kwota wpisowa w wysokości 100 zł
 • Czesne miesięczne w wysokości 700 zł z wyżywieniem
 • Opłata weekendowa w wysokości 10 zł za godzinę
 • Opłata pobytu całodobowego w wysokości 100 zł
Złobek Bawialnia

Bawialnia

Żlobek Ogródek

Ogródek

Złobek Urodziny

Urodziny

Żłobek Święta

Święta

Zajęcia Kulinarne

Zajęcia Kulinarne

Zajęcia Artystyczne

Zajęcia Artystyczne